Free counters!

  

Orgány

 

Orgány SČS SR :
 
1.  Valné zhromaždenie
2.  Predstavenstvo
 
 
 
Predstavenstvo
 
 
 Ing. Martin Jurkovič - predseda predstavenstva
 
 
 
Jozef Bartaloš, Batax s.r.o. - podpredseda
 
 
 
Alexander Kizek, Tokheim Acis Slovakia s.r.o- člen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Lucia Vojtišková - generálny tajomník