Free counters!

Charakteristika SČS PHM, LPG A CNG SR

Spoločenstvo čerpacích staníc PHM, LPG a CNG je združením podnikateľov pôsobiacich v oboroch prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami, nákup, predaj a skladovanie palív a mazív vrátane ich dovozu a v ďalších oboroch živností s týmto súvisiacich na území Slovenskej republiky. Poslaním Spoločenstva je vytvárať optimálne podmienky pre dynamické podnikanie v oblasti prevádzkovania a servisu čerpacích staníc PHM, LPG a CNG, investičnej a projekčnej činnosti, skladovania PHM, LPG a CNG, stavebnej činnosti, spracovaním dokumentácie spojenej s prevádzkovaním čerpacích staníc a skladov, prepravou PHM, LPG a CNG a ostatných súvisiacich činností a hájiť spoločné záujmy jeho členov.

Dňa 20.4.2005 na výročnom Valnom zhromaždení sa Spoločenstvo čerpacích staníc Slovenskej republiky zlúčilo s Asociáciou čerpacích staníc.

Spoločenstvo registruje k 31.12.2011 riadnych 21 členov a 1 čestného člena.

 V Bratislave, 3.1.2012